Jak można leczyć uzależnienie od farmaceutyków na receptę?

Bez kategorii

kobiety augustow

Lata testów pokazują, że zakłóceniami dotyczącymi nadużywania substancji aktywnych w lekarstwach są zakłócenia mózgu – które całe szczęście są w stanie być skutecznie uzdrawiane. Leczenie uzależnienia od leków ma obowiązek uwzględniać rodzaj zastosowanego farmaceutyku i osobiste potrzeby jednostki. Pomyślne leczenie ma obowiązek wymagać włączenia kilku składników, takich jak: detoksykacja, konsulting, lekarstwa, jeśli są dostępne. Może być konieczne wielokrotne kurowanie pacjenta w celu całościowego wyzdrowienia. Dwie nadrzędne odmiany leczenia uzależnień od narkotyków to kurowanie behawioralne (takie jak te jakie oferuje terapia poznawczo-behawioralna) i lekarstwa. Zabiegi behawioralne pozwalają pacjentom zaprzestać stosowania farmaceutyków zastępując niezdrowe schematy myślenia oraz zachowania. Nauczanie strategii radzenia sobie z pragnieniami oraz unikania dyrektyw i sytuacji, jakie mogą prowadzić do nawrotu. Bądź, w co niektórych wypadkach, zachęcanie do abstynencji. Zabiegi behawioralne, jakie są w stanie przybierać formę konsultingu indywidualnego, familijnego bądź grupowego, mogą wspomóc pacjentom poprawić ich osobiste relacje i ich zdolność do pracy w miejscu pracy oraz życia w społeczności. Uzależnienie np. od opioidów na receptę ma prawo dodatkowo być leczone lekami, w tym: buprenorfiną, metadonem, naltreksonem. Leki te mogą przeciwdziałać wpływom opioidów na umysł bądź złagodzić objawy odstawienne i pragnienia, pomagając pacjentowi uniknąć nawrotu choroby. Farmaceutyki stosowane w leczeniu uzależnień są podawane w połączeniu ze wsparciem psychospołecznym lub ewentualnie leczeniem behawioralnym, kultowym jako leczenie wspomagane lekami. Wyzwolenie się z leków na receptę żąda dużo więcej niż siły woli. Na szczęście leki oraz rady mogą polepszyć szanse powodzenia. Nowsze farmaceutyki takie jak buprenorfina (niekiedy połączone z naloksonem, połączenie o nazwie Suboxone), naltrekson (podawane przez jamę ustną jako specyfik Revia bądź przez miesięczne wstrzyknięcie leku o nazwie Vivitrol), a także terapie szablonowe, takie jak metadon wraz z 12-stopniowymi programami wspomagają tysiącom ludzi pozostać na drodze do wyzdrowienia.


Dodaj komentarz